KFS w PUP w Lubinie - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

KFS w PUP w Lubinie

Informacja dot. realizacji środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Urząd Pracy w Lubinie w roku 2017

W styczniu 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał  kwotę 435.000,00 zł. na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego...

Przedłużenie naboru wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż przedłuża nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 21.11.2017 r.   Pracodawcy zainteresowani...

Priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż Rada Rynku Pracy w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliła nowe priorytety wydatkowania środków...

Nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż dysponuje wolnymi środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które zgromadzone zostały w wyniku rezygnacji Pracodawcy, na...

Zapotrzebowanie na środki KFS na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018. W związku z koniecznością oszacowania kwoty...

Nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 50.000,00 zł. W wyniku rozdysponowania pierwszej...

Nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 59.000,00 zł . W związku z powyższym ogłaszamy w...

Informacja na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017

W styczniu br. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał  kwotę 435.000 zł. na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego Funduszu...

Zapotrzebowanie na środki KFS - 2017 r.

Zapotrzebowanie na środki KFS na 2017 rok   Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 435.000,00 zł .   W związku z powyższym ogłaszamy w dniach ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę