KFS w PUP w Lubinie - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

KFS w PUP w Lubinie

Informacja na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017

W styczniu br. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał  kwotę 435.000 zł. na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego Funduszu...

Zapotrzebowanie na środki KFS - 2017 r.

Zapotrzebowanie na środki KFS na 2017 rok   Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 435.000,00 zł .   W związku z powyższym ogłaszamy w dniach ...

Zasady przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W załączeniu udostępniamy zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załączniki...

Priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż Rada Rynku Pracy w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliła nowe priorytety wydatkowania środków...

Pozyskane środki finansowe

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego na przestrzeni lat 2014 - 2016...

Konferencja dotycząca KFS zorganizowana przez PUP Lubin

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie w dniu 06 marca br. w Centrum Kultury „Muza" zorganizował Konferencję poświęconą Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu (KFS). Swój udział...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę