Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Aktualności

Projekt pn. "Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo na terenie Dolnego Śląska"/

Firma DB System Piotr Dąbrowski w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" realizuje projekt "Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo na...

Projekt EURES - szkolenia / kursy

Projekt EURES oferuje m.in. kursy dla spawaczy, kierowców C+E, operatorów CNC / wózków widłowych / koparko-ładowarek oraz szkolenia na opiekuna osób starszych.

Obrazek dla: Rekrutacja do pracy w Niemczech

Rekrutacja do pracy w Niemczech

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje w ramach sieci EURES rekrutację do pracy w Niemczech na stanowisko: Pomocnik w branży logistycznej (komisjoner).

Informacja dot. wydawania zaświadczeń do Urzędu Skarbowego o zwrot zaliczki na podatek dochodowy

Informujemy, że wydawane są zaświadczenia osobom, które w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30  czerwca 2017 r. otrzymały stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy. ...

Nabór wniosków dot. refundacji kosztów wynagrodzenia osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki na zadania wskazane w art. 150f Ustawy, dotyczące refundacji pracodawcy przez okres 12 miesięcy (nie dłużej jednak niż...

Zwrot podatku za otrzymane stypendium w roku 2016 i 2017

W związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. ze środków Funduszu...

Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych w kategorii NEET

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pn.  „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych w kategorii NEET" , który jest...

Wstrzymanie naboru wniosków na doposażenie stanowiska pracy

W związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji...

Informacja dot. zatrudnienia w firmie PAKOS

Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne (długotrwale bezrobotne, zamieszkałe na wsi oraz powyżej 50 roku życia), zainteresowane zdobyciem zawodu kierowcy samochodu ciężarowego na...

Informacja o wykorzystaniu środków na doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych z terenów wiejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał środki na doposażenia stanowiska pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla osób...

Wyświetlanie 1 - 10 z 63 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę