Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Nabory wniosków

Informacja dot. wyczerpania środków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit środków na 2019 rok na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osób bezrobotnych, w związku z powyższym...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 51 osób bezrobotnych, w tym dla:   17 osób...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.

 Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał środki z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 800.000,00 zł . W związku z powyższym ogłaszamy w...

Uzupełniający nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż nadal posiada środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 4 osób bezrobotnych. Nabór zostaje ogłoszony z uwagi na rezygnację...

Uzupełniający nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza uzupełniający nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 2 os.   Nabór uzupełniający...

Informacja o pozyskanych środkach na bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy w ramach Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie bonów na zasiedlenie dla...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W związku z uwolnieniem się środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z puli podstawowej w kwocie 35.025,12 zł Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza w dniach...

Informacja dot. wyczerpania środków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit środków na 2018 rok na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osób bezrobotnych, w związku z powyższym...

Informacja dot. wyczerpania środków w ramach bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit środków przyznanych na 2018 rok na bony na zasiedlenie, w związku z powyższym w strzymany zostaje nabór wniosków od...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 25 osób bezrobotnych pomiędzy 18 a 50 rokiem życia ...

Informacja o pozyskanych środkach w ramach rezerwy ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 868,0 tys. zł  na finansowanie...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 48.700,00 zł . W związku z powyższym ogłaszamy w dniach ...

Wstrzymanie naboru wniosków dot. refundacji kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS

Informujemy, iż Urząd Pracy w Lubinie wyczerpał limit zobowiązań jakie może zaciągnąć na 2019 rok, tj. wartość umów podpisanych w roku 2018, w ramach których wypłata środków...

Koniec staży w 2018 roku

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego na stronie urzędu dnia 30 lipca br. informujemy, iż Urząd Pracy w Lubinie z dniem 20 sierpnia br. zakończył nabór wniosków na...

Nabór wniosków na dotacje - środki krajowe oraz RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 36 osób bezrobotnych   Zainteresowani mogą...

Nabór wniosków na dotacje ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż posiada środki na dotacje dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w Lubinie jako bezrobotne albo...

Koniec naboru wniosków na staże

20 sierpnia - ostatnim dniem naboru wniosków na staże realizowane w 2018 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Środki na realizację staży pozyskane przez urząd muszą...

Nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Zainteresowani...

Nabór wniosków na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy - edycja 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że 16.04.2018 r. rozpocznie się nabór wniosków na kurs grupowy pn. „Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy" dla osób bezrobotnych...

Nabór wniosków na kurs grupowy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że 26.03.2018 r. rozpocznie się nabór wniosków na kurs grupowy pn. „ABC przedsiębiorczości" dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 44 osób bezrobotnych   Zainteresowani mogą...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 281.000,00 zł . W związku z powyższym ogłaszamy w dniach ...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób bezrobotnych. Wolne środki powstały w...

Przedłużenie naboru wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 29.11.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż przedłuża nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 29.11.2017 r.   Pracodawcy zainteresowani...

Przedłużenie naboru wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż przedłuża nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 21.11.2017 r.   Pracodawcy zainteresowani...

Wyświetlanie 1 - 25 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę