Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Nabory wniosków

Informacja dot. wyczerpania środków w ramach bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit środków przyznanych na 2019 rok na bony na zasiedlenie, w związku z powyższym wstrzymany zostaje nabór wniosków od...

Nabór wniosków na szkolenie grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że 21.03.2019 r. rozpocznie się nabór wniosków na kurs grupowy pn. „ABC przedsiębiorczości" dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w...

Informacja dot. wyczerpania środków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit środków na 2019 rok na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osób bezrobotnych, w związku z powyższym...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 51 osób bezrobotnych, w tym dla:   17 osób...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.

 Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał środki z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 800.000,00 zł . W związku z powyższym ogłaszamy w...

Uzupełniający nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż nadal posiada środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 4 osób bezrobotnych. Nabór zostaje ogłoszony z uwagi na rezygnację...

Uzupełniający nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza uzupełniający nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 2 os.   Nabór uzupełniający...

Informacja o pozyskanych środkach na bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy w ramach Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie bonów na zasiedlenie dla...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W związku z uwolnieniem się środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z puli podstawowej w kwocie 35.025,12 zł Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza w dniach...

Informacja dot. wyczerpania środków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit środków na 2018 rok na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osób bezrobotnych, w związku z powyższym...

Informacja dot. wyczerpania środków w ramach bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit środków przyznanych na 2018 rok na bony na zasiedlenie, w związku z powyższym w strzymany zostaje nabór wniosków od...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 25 osób bezrobotnych pomiędzy 18 a 50 rokiem życia ...

Informacja o pozyskanych środkach w ramach rezerwy ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 868,0 tys. zł  na finansowanie...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 48.700,00 zł . W związku z powyższym ogłaszamy w dniach ...

Wstrzymanie naboru wniosków dot. refundacji kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS

Informujemy, iż Urząd Pracy w Lubinie wyczerpał limit zobowiązań jakie może zaciągnąć na 2019 rok, tj. wartość umów podpisanych w roku 2018, w ramach których wypłata środków...

Koniec staży w 2018 roku

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego na stronie urzędu dnia 30 lipca br. informujemy, iż Urząd Pracy w Lubinie z dniem 20 sierpnia br. zakończył nabór wniosków na...

Nabór wniosków na dotacje - środki krajowe oraz RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 36 osób bezrobotnych   Zainteresowani mogą...

Nabór wniosków na dotacje ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż posiada środki na dotacje dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w Lubinie jako bezrobotne albo...

Koniec naboru wniosków na staże

20 sierpnia - ostatnim dniem naboru wniosków na staże realizowane w 2018 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Środki na realizację staży pozyskane przez urząd muszą...

Nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Zainteresowani...

Nabór wniosków na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy - edycja 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że 16.04.2018 r. rozpocznie się nabór wniosków na kurs grupowy pn. „Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy" dla osób bezrobotnych...

Nabór wniosków na kurs grupowy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że 26.03.2018 r. rozpocznie się nabór wniosków na kurs grupowy pn. „ABC przedsiębiorczości" dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 44 osób bezrobotnych   Zainteresowani mogą...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 281.000,00 zł . W związku z powyższym ogłaszamy w dniach ...

Wyświetlanie 1 - 25 z 38 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę