Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Nabory wniosków

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 25 osób bezrobotnych pomiędzy 18 a 50 rokiem życia ...

Informacja o pozyskanych środkach w ramach rezerwy ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 868,0 tys. zł  na finansowanie...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 48.700,00 zł . W związku z powyższym ogłaszamy w dniach ...

Wstrzymanie naboru wniosków dot. refundacji kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS

Informujemy, iż Urząd Pracy w Lubinie wyczerpał limit zobowiązań jakie może zaciągnąć na 2019 rok, tj. wartość umów podpisanych w roku 2018, w ramach których wypłata środków...

Koniec staży w 2018 roku

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego na stronie urzędu dnia 30 lipca br. informujemy, iż Urząd Pracy w Lubinie z dniem 20 sierpnia br. zakończył nabór wniosków na...

Nabór wniosków na dotacje - środki krajowe oraz RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 36 osób bezrobotnych   Zainteresowani mogą...

Nabór wniosków na dotacje ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż posiada środki na dotacje dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w Lubinie jako bezrobotne albo...

Koniec naboru wniosków na staże

20 sierpnia - ostatnim dniem naboru wniosków na staże realizowane w 2018 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Środki na realizację staży pozyskane przez urząd muszą...

Nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Zainteresowani...

Nabór wniosków na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy - edycja 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że 16.04.2018 r. rozpocznie się nabór wniosków na kurs grupowy pn. „Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy" dla osób bezrobotnych...

Nabór wniosków na kurs grupowy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że 26.03.2018 r. rozpocznie się nabór wniosków na kurs grupowy pn. „ABC przedsiębiorczości" dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 44 osób bezrobotnych   Zainteresowani mogą...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 281.000,00 zł . W związku z powyższym ogłaszamy w dniach ...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób bezrobotnych. Wolne środki powstały w...

Przedłużenie naboru wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 29.11.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż przedłuża nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 29.11.2017 r.   Pracodawcy zainteresowani...

Przedłużenie naboru wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż przedłuża nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 21.11.2017 r.   Pracodawcy zainteresowani...

Nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż dysponuje wolnymi środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które zgromadzone zostały w wyniku rezygnacji Pracodawcy, na...

Nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 50.000,00 zł. W wyniku rozdysponowania pierwszej...

Uzupełniający nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza uzupełniający nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które nie spełniały...

Nabór wniosków na kurs grupowy dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż trwa nabór wniosków na kurs grupowy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie. Nazwa...

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 31 osób bezrobotnych . Zainteresowani mogą składać...

Nabór wniosków na doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych z terenów wiejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie w ramach przesunięć środków pomiędzy programami rezerwy ministra wygospodarował środki na doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych z terenów...

Nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 59.000,00 zł . W związku z powyższym ogłaszamy w...

Nabór wniosków na kurs grupowy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że 10.04.2017 r. rozpocznie się nabór wniosków na kurs grupowy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie. Nabór potrwa do...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 97 osób bezrobotnych   Zainteresowani mogą składać...

Wyświetlanie 1 - 25 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę