Statystyki lokalne - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Statystyki lokalne

2009

Sprawozdania o rynku pracy w okresach rocznych w latach 2000 - 2009

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Informacja o stanie i strukturze bezrobocia za IV kw. w latach 2000 - 2009 - powiat
Sprawozdania o rynku pracy w okresach rocznych w latach 2000 - 2009 - powiat

2010

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2010 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2010 - powiat i gminy

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec 2010 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec 2010 roku

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2010 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2010 roku - powiat

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2010 roku dla powiatu

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2010 roku - powiat

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2010 roku wg gmin

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2010 roku - gminy

2011

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2011 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2011 - powiat i gminy

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2011 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2011 roku

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2011 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2011 roku - powiat

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2011 roku dla powiatu

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2011 roku - powiat

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2011 roku wg gmin

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2011 roku - gminy

2012

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2012 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2012 - powiat i gminy

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2012 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2012 roku

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2012 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2012 roku - powiat

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2012 roku dla powiatu

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2012 roku - powiat

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2012 roku wg gmin

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2012 roku - gminy

2013

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2013 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2013 - powiat i gminy

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2013 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2013 roku

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2013 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2013 roku - powiat

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2013 roku dla powiatu

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2013 roku - powiat

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2013 roku wg gmin

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2013 roku - gminy

2014

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2014 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2014 - powiat i gminy

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2014 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2014 roku

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2014 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2014 roku - powiat

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2014 roku dla powiatu

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy od stycznia do grudnia 2014 roku - powiat

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2014 roku wg gmin

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy od stycznia do grudnia 2014 roku - gminy

2015

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2015 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2015 - powiat.zip
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2016 - gminy.zip

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2015 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2015 roku.zip

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2015 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2015 roku - powiat.zip

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2015 roku dla powiatu

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
MPiPS–01 Sprawozdanie o rynku pracy od stycznia do grudnia 2015 roku - powiat.zip

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2015 roku wg gmin

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
MPiPS–01 Sprawozdanie o rynku pracy od stycznia do grudnia 2015 roku - gminy.zip

2016

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2016 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2016 - dla powiatu.zip
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2016 - wg gmin.zip

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2016 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2016 roku.zip

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2016 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2016 roku - powiat.zip

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2016 roku dla powiatu

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
MPiPS–01 Sprawozdanie o rynku pracy od stycznia do grudnia 2016 roku - powiat.zip

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2016 roku wg gmin

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
MPiPS–01 Sprawozdanie o rynku pracy od stycznia do grudnia 2016 roku - wg gmin.zip

2017

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2017 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - I kwartał 2017 roku - dla powiatu
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - I kwartał 2017 roku - wg gmin
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - II kwartał 2017 roku - dla powiatu
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - II kwartał 2017 roku - wg gmin
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - III kwartał 2017 roku - dla powiatu
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - III kwartał 2017 roku - wg gmin
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - IV kwartał 2017 roku - dla powiatu.pdf
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - IV kwartał 2017 roku - wg gmin.pdf

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2017 roku

UWAGA!
Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:
 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2017 roku.zip

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2017 roku

UWAGA!
Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:
 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2017 roku - powiat.zip

2018

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2018 roku

UWAGA!
Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:
 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - I kwartał 2018 roku - dla powiatu.pdf
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - I kwartał 2018 roku - wg gmin.pdf
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - II kwartał 2018 roku - dla powiatu.pdf
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - II kwartał 2018 roku - wg gmin.pdf
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - III kwartał 2018 roku - dla powiatu.pdf
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - III kwartał 2018 roku - wg gmin.pdf
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - IV kwartał 2018 roku - dla powiatu.pdf
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - IV kwartał 2018 roku - wg gmin.pdf

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2018 roku

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2018 roku

2019

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2019 roku

UWAGA!
Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:
 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - I kwartał 2019 roku - dla powiatu.pdf
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - I kwartał 2019 roku - wg gmin.pdf

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2019 roku

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2019 roku

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2019 roku dla powiatu

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:
 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
MRPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2019 roku dla powiatu.pdf
MRPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc luty 2019 roku dla powiatu.pdf
MRPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2019 roku dla powiatu.pdf
MRPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2019 roku dla powiatu.pdf
MRPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc maj 2019 roku dla powiatu.pdf

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2019 roku wg gmin

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:
 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
MRPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2019 roku wg gmin.pdf
MRPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc luty 2019 roku wg gmin.pdf
MRPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2019 roku wg gmin.pdf
MRPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2019 roku wg gmin.pdf
MRPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc maj 2019 roku wg gmin.pdf
Wyświetlanie 51 rezultatów.
Pozycji na stronę: 80

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę