Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Aktualności

Informacja o pozyskanych środkach na bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy w ramach Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie bonów na zasiedlenie dla...

Europejskie Dni Pracodawców

W dniach 05-16 listopada br. organizowane są po raz kolejny Europejskie Dni Pracodawców , które są wydarzeniem międzynarodowym i wpisane zostały w działania Europejskiego...

Rejestracja osób w Punktach Obsługi Klienta: w Rudnej i Ścinawie

Informujemy, że od dnia 5 listopada 2018 roku rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Rudna i gminy Ścinawa odbywać się będzie w Powiatowym Urzędzie...

Praca w Holandii dla fachowców - spotkanie rekrutacyjne

W poniedziałek 22 października 2018 roku w godzinach od 10:00 do 14:00 w Dolnośląskim Wojewódzkim Urządzie Pracy przy Al. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu w sali konferencyjnej...

Punkt Obsługi Klienta w Ścinawie nieczynny 2 listopada 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż Punkt Obsługi Klienta w Ścinawie dnia 2 listopada 2018 roku  będzie  nieczynny . ...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W związku z uwolnieniem się środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z puli podstawowej w kwocie 35.025,12 zł Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza w dniach...

Informacja dot. wyczerpania środków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit środków na 2018 rok na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osób bezrobotnych, w związku z powyższym...

Informacja dot. wyczerpania środków w ramach bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit środków przyznanych na 2018 rok na bony na zasiedlenie, w związku z powyższym w strzymany zostaje nabór wniosków od...

Badanie zapotrzebowania na środki KFS

Badanie zapotrzebowania na środki KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2019 roku     Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie...

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń oraz przygotowania zawodowego dorosłych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2019 rok.   Powiatowy...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Źródło finansowania środki Funduszu Pracy: wkład własny Podstawa prawna działania art. 66 a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji zatrudnienia i...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty i programy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę