Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Aktualności

Projekt Early Warning Europe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne realizują projekt Early Warning Europe, którego celem jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom...

Wirtualne Targi Pracy - „Discover Poland! Work with us”

W dniu 29 maja 2019 r. w godz. 10:00-14:00 w ramach Krajowego Planu Działań sieci EURES na 2019 r. odbędą się Wirtualne Targi Pracy pod nazwą „Discover Poland! Work with us"....

Informacja dot. wygospodarowania środków w ramach bonów na zasiedlenie - z dniem 16.05.2019 nabór zostaje wstrzymany, środki zostały wyczerpane

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż w wyniku wygenerowania oszczędności w ramach programu POWER dokonano przesunięć środków między poszczególnymi zadaniami, w wyniku...

Punkt Obsługi Klienta w Ścinawie nieczynny 02 maja 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż Punkt Obsługi Klienta w Ścinawie dnia 2 maja  2019 roku  będzie  nieczynny . ...

Punkt Obsługi Klienta w Ścinawie nieczynny 19 kwietnia 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż Punkt Obsługi Klienta w Ścinawie dnia  19  kwietnia 2019 roku  będzie  nieczynny . ...

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI"

Projekt realizowany w Punkcie Pośrednictwa Pracy OHP w Lubinie.

Informacja dot. wyczerpania środków w ramach bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit środków przyznanych na 2019 rok na bony na zasiedlenie, w związku z powyższym wstrzymany zostaje nabór wniosków od...

Informacja dot. środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Uchwałą Nr 96/2019 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu...

Informacja o pozyskanych środkach w ramach rezerwy ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy w łącznej wysokości 387,3 tys. zł  pochodzące z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...

Głogowskie Targi Pracy

Zapraszamy na Głogowskie Targi Pracy, które odbędą się 2 kwietnia 2019 r. w Hali Widowiskowo - Sportowej. Szczegóły w plakacie informacyjnym    ...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt:  „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt:  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim(IV)"  współfinansowany ze środków...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Źródło finansowania środki Funduszu Pracy: wkład własny Podstawa prawna działania art. 66 a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji zatrudnienia i...

Czytaj więcej w temacie: Projekty i programy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę