Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych w kategorii NEET

Nagłówek

Aktualności

Wyczerpanie środków w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał środki na refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, w związku z powyższym wstrzymany zostaje nabór...

Zaproszenie na spotkanie PIFE - "Wsparcie unijne dla osób powyżej 50 roku życia"

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza dnia 21 września br. na bezpłatne spotkanie " Wsparcie unijne dla osób powyżej 50 roku życia ", którego tematem będą: ...

Nabór wniosków na kurs grupowy dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż trwa nabór wniosków na kurs grupowy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie. Nazwa...

ZUS dla Biznesu - Tydzień Przedsiębiorcy

Oddział ZUS w Legnicy w dniach 11-15 września 2017 roku zaprasza osoby zainteresowane na szkolenia dla klientów. Szczegółowe inforamcje znajdują się w załączniku "Harmonogram...

Wiosenny Inkubator Innowacji - II tura

Stowarzyszenie WIOSNA przy współpracy partnerskiej z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI , który skupia się na poszukiwaniu innowatorów...

EURES - rekrutacja do pracy w Czechach

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje w ramach sieci EURES rekrutację do pracy w Czechach na stanowiska operatorzy i pracownicy linii produkcyjnej.

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 31 osób bezrobotnych . Zainteresowani mogą składać...

Nabór wniosków na doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych z terenów wiejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie w ramach przesunięć środków pomiędzy programami rezerwy ministra wygospodarował środki na doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych z terenów...

Rekrutacja do wyjazdu na wolontariat europejski - EVS

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego prowadzi aktualnie rekrutację osób chętnych do wyjazdu na wolontariat europejski (EVS). ...

Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pracy na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit przyznanych środków z Funduszu Pracy w roku 2017 na: szkolenia wskazane (indywidualne) dla osób bezrobotnych, ...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

  Źródło finansowania   Środki Funduszu Pracy: wkład własny   Podstawa prawna działania art. 66a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji zatrudnienia i...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób po 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji, pozostających bez pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim(III)"   współfinansowanego ze...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób po 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji, pozostających bez pracy w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę