Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Wstrzymanie naboru wniosków na doposażenie stanowiska pracy z PFRON

Nagłówek

Aktualności

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców.  Nowe regulacje prawne zostały zawarte w...

Audycja telewizyjna - SZANSA

Audycja telewizyjna finansowana ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Informacja dot. realizacji środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Urząd Pracy w Lubinie w roku 2017

W styczniu 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał  kwotę 435.000,00 zł. na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego...

e-Składka - proste płatności do ZUS

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku...

Zaniechanie poboru podatku od stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Przypominamy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stypendia...

PUP w Lubinie nieczynny w dniu 02.01.2018 r.

Informujemy, że 02.01.2018 r . Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie będzie nieczynny.

Punkt Obsługi Klienta w Ścinawie oraz w Rudnej - nieczynne

Informujemy, że: 1. Punkt Obsługi Klienta w Rudnej w dniu 27 grudnia 2017 r. - będzie nieczynny . 2. Punkt Obsługi Klienta w Ścinawie   będzie nieczynny...

Raport z działań realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 r. „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

W dniach 16 - 20 października br. PUP w Lubinie po raz kolejny przyłączył się do działań w ramach inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych jakim jest...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób bezrobotnych. Wolne środki powstały w...

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń oraz przygotowania zawodowego dorosłych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2018 rok.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zaprasza partnerów rynku pracy, w szczególności: osoby uprawnione do szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych aktywnie poszukujących...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

  Źródło finansowania   Środki Funduszu Pracy: wkład własny   Podstawa prawna działania art. 66a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę