Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


02.11.2017 r - nieczynny Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie oraz Punkt Obsługi Klienta w Ścinawie

Nagłówek

Aktualności

Informacja dot. realizacji środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Urząd Pracy w Lubinie w roku 2017

W styczniu 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał  kwotę 435.000,00 zł. na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego...

e-Składka - proste płatności do ZUS

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku...

Zaniechanie poboru podatku od stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Przypominamy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stypendia...

PUP w Lubinie nieczynny w dniu 02.01.2018 r.

Informujemy, że 02.01.2018 r . Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie będzie nieczynny.

Punkt Obsługi Klienta w Ścinawie oraz w Rudnej - nieczynne

Informujemy, że: 1. Punkt Obsługi Klienta w Rudnej w dniu 27 grudnia 2017 r. - będzie nieczynny . 2. Punkt Obsługi Klienta w Ścinawie   będzie nieczynny...

Raport z działań realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 r. „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

W dniach 16 - 20 października br. PUP w Lubinie po raz kolejny przyłączył się do działań w ramach inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych jakim jest...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób bezrobotnych. Wolne środki powstały w...

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń oraz przygotowania zawodowego dorosłych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2018 rok.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zaprasza partnerów rynku pracy, w szczególności: osoby uprawnione do szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych aktywnie poszukujących...

Przedłużenie naboru wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 29.11.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż przedłuża nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 29.11.2017 r.   Pracodawcy zainteresowani...

Nowy podział alfabetyczny osób bezrobotnych

Informujemy, iż od dnia 01 grudnia 2017 r. ulega zmianie podział alfabetyczny osób bezrobotnych przyporządkowanych doradcom klienta - pośrednikom pracy.   Pokój ...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

  Źródło finansowania   Środki Funduszu Pracy: wkład własny   Podstawa prawna działania art. 66a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę