Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nagłówek

Aktualności

Wyczerpanie środków na staże dla osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał środki na staże dla osób do 30 roku życia w ramach programu POWER oraz ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach...

Praca.pl - aktualne oferty pracy z Lubina oraz województwa dolnośląskiego

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy na stronie www.praca.pl Link do ofert pracy z Lubina  Link do oferta pracy z całego województwa...

Nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Zainteresowani...

Informacja o pozyskanych środkach w ramach rezerwy ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy w łącznej wysokości 611,1 tys. zł  pochodzące z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...

Wyczerpanie środków na szkolenia wskazane

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2018 na szkolenia wskazane...

Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018 zgodnie z priorytetami Rady Rynku Pracy...

Punkt Obsługi Klienta w Rudnej nieczynny 2 maja 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż Punkt Obsługi Klienta w Rudnej w środę dnia 2 maja 2018 roku będzie nieczynny . ...

XXII Polsko - Czesko - Niemieckie Transgraniczne Targi Pracy - edycja 2018

Zapraszamy na Targi Pracy, które odbędą się 09.05.2018 r. od godz. 10:00 do 14:00 w Zgorzelcu. ...

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Spotkanie Informacyjne "Dla przedsiębiorców (MŚP)" Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego tematem będą: Dotacje na...

Informacja dot. środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Uchwałą Nr 97/2018 Zarządu Powiatu w  Lubinie z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób po 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji, pozostających bez pracy w powiecie...

W okresie od  01.12.2017 r. do 30.11.2019 r.  firma Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt....

  Źródło finansowania   Środki Funduszu Pracy: wkład własny   Podstawa prawna działania art. 66a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę