Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Wydawanie PIT-11 za 2017 rok

Nagłówek

Aktualności

Nowy podział alfabetyczny osób bezrobotnych

Informujemy, iż od dnia 19 lutego 2018 r. ulega zmianie podział alfabetyczny osób bezrobotnych przyporządkowanych doradcom klienta - pośrednikom pracy. Prosimy o zapoznanie...

Wyczerpanie środków z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit przyznanych środków  z Funduszu Pracy w roku 2018 na: szkolenia wskazane (indywidualne) dla osób...

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lubinie

Bezpłatne konsultacje nt. pozyskania funduszy unijnych Mobilny punkt informacyjny w Lubinie

Ważna informacja dla pracodawców

Od dnia 6 lutego br. urząd w ramach usługi ZUS-U7 ma możliwość sprawdzenia czy pracodawca posiada zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,...

Konferencja dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zapraszamy pracodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach KFS na konferencji, która odbędzie się dnia 12 lutego 2018 roku w Głogowie. ...

Wyróżnienie za osiągnięcie najwyższej skuteczności działań aktywizacyjnych

Z przyjemnością informujemy, iż z rąk minister Elżbiety Rafalskiej i wiceministra Stanisława Szweda otrzymaliśmy wyróżnienie za osiągnięcie najwyższej skuteczności działań...

Wydawanie PIT-11 za 2017 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zaprasza do odbioru rozliczenia -  PIT-11  oraz rocznych raportów składek ZUS  za 2017 rok w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie...

Punkt Obsługi Klienta w Ścinawie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że 23.01.2018 r. Punkt Obsługi Klienta w Ścinawie czynny będzie do godz. 13:00. Za niedogodności przepraszamy. ...

Plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w roku 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie przedstawia plan szkoleń grupowych przewidzianych w 2018 roku. ...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 281.000,00 zł . W związku z powyższym ogłaszamy w dniach ...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób po 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji, pozostających bez pracy w powiecie...

W okresie od  01.12.2017 r. do 30.11.2019 r.  firma Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt....

  Źródło finansowania   Środki Funduszu Pracy: wkład własny   Podstawa prawna działania art. 66a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę