Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Informacja dot. wyczerpania środków na staże

Nagłówek

Aktualności

Europejskie Dni Pracy

Work@PL – Praca w Polsce Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników z państw Unii Europejskiej ? Weź udział w Work@PL ! Work@PL to...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 25 osób bezrobotnych pomiędzy 18 a 50 rokiem życia ...

Informacja o pozyskanych środkach w ramach rezerwy ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 868,0 tys. zł  na finansowanie...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 48.700,00 zł . W związku z powyższym ogłaszamy w dniach ...

Wstrzymanie naboru wniosków dot. refundacji kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS

Informujemy, iż Urząd Pracy w Lubinie wyczerpał limit zobowiązań jakie może zaciągnąć na 2019 rok, tj. wartość umów podpisanych w roku 2018, w ramach których wypłata środków...

Koniec staży w 2018 roku

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego na stronie urzędu dnia 30 lipca br. informujemy, iż Urząd Pracy w Lubinie z dniem 20 sierpnia br. zakończył nabór wniosków na...

Nabór wniosków na dotacje - środki krajowe oraz RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 36 osób bezrobotnych   Zainteresowani mogą...

Nabór wniosków na dotacje ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż posiada środki na dotacje dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w Lubinie jako bezrobotne albo...

Informacja o posiadanych środkach w ramach rezerwy ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie przypomina, iż posiada jeszcze środki pochodzące z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz...

Informacja dot. wyczerpania środków w ramach bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit środków przyznanych na 2018 rok na bony na zasiedlenie, w związku z powyższym wstrzymany zostaje nabór wniosków od...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Źródło finansowania środki Funduszu Pracy: wkład własny Podstawa prawna działania art. 66 a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji zatrudnienia i...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty i programy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę