Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.   Źródło finansowania...

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.   Źródło...

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY   Projekt pilotażowy realizowany  w ramach naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn....

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową   Aktywizacja zawodowa bezrobotnych obywateli Ukrainy wspierana jest ze...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę