Instrukcja obsługi - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Instrukcja obsługi

Poruszanie się po stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie umożliwia menu przedmiotowe znajdujące się górnej części ekranu. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie. Główne kategorie to:
  • Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  • Dla pracodawców i przedsiębiorców
  • Rynek pracy
  • Oferty pracy w powiacie
  • Kalendarz targów, giełd i szkoleń
  • Urząd
Po prawej stronie znajduje się menu boczne o nazwie „Na skróty". Umożliwia ono przejście do kilku najbardziej istotnych podkategorii takich, jak: Dokumenty do pobrania, Elektroniczne usługi, Kontakt, Nabór wniosków, Statystyki urzędu, Wykaz pracodawców, Zgłoszenia oferty.

Poniżej menu bocznego „Na skróty" znajdują się dodatkowo elementy graficzne prowadzące do: Elektronicznej rejestracji; Zgłoszenia oferty pracy; Informacji o CAZ; Lubińskich Targów Pracy; Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Wsparcia dla Młodych, Funduszy Europejskich oraz do Zielonej Linii.

W centralnej części strony głównej znajduje się sekcja z aktualnościami. Każda aktualność może zostać wydrukowana lub zapisana do pliku pdf. Do każdej aktualności dołączone są dane o autorze, dacie publikacji oraz o dacie modyfikacji treści.

Na głównej stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie znajduje się również slajder z najważniejszymi aktualnościami.

Poniżej bloku z aktualnościami znajdują się cztery dedykowane sekcje informacyjne, które posiadają najważniejsze informacje z działów:
  • Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – znajdują się również tutaj trwające projekty
  • Dla pracodawców,
  • Informacje o rynku pracy
  • Informacje o Urzędzie
Powrót do strony głównej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie jest możliwy poprzez wejście na znajdujące się w górnej lewej części ekranu logo Urzędu Pracy.

Na prawo od logo Urzędu Pracy znajdują się elementy graficzne prowadzący do: Informacji o Brexit, Zielonej Linii wraz z Centrum pomocy, danych kontaktowych urzędu oraz do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej  Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie

Strona dysponuje również poziomą informacją, która aktualnie pokazuje, gdzie znajduje się osoba odwiedzająca stronę. Element ten wyświetla się nad otwartą aktualnością / działem strony. Kliknięcie na wybrany poziom tej informacji, powoduje przeniesienie czytelnika w to miejsce.   

Do szybkiego wyszukania pożądanych informacji służy pole wyszukiwania umieszczone w lewym górnym rogu strony (nad menu przedmiotowym). W pole to należy wpisać kluczowe frazy (np. „dofinansowanie"), a następnie wybrać opcję "szukaj". Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie lista artykułów spełniających zadane kryterium wyszukiwania.

Na portalu oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Przy każdym pliku podana jest informacja na temat jego formatu oraz wielkości.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę