Instrukcja obsługi - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Instrukcja obsługi strony

Nagłówek strony

Na górze strony od lewej znajdują się elementy graficzne:
 • logo Unii Europejskiej,
 • logo urzędu pracy z odnośnikiem do głównej strony lubin.praca.gov.pl,
 • logo strony powroty.gov.pl,
 • logo Zielonej Linii z Centrum pomocy z odnośnikiem do strony zielonalinia.gov.pl,
 • logo kontaktu z urzędem pracy z odnośnikiem do podstrony "Dane kontaktowe",
 • logo strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie z odnośnikiem do strony bip.puplubin.pl,
 • nawigacja zmiany rozmiaru czcionki,
 • nawigacja zmiany kontrastu wyświetlania strony,
 • nawigacja zmiany języka strony na polski, angielski, ukraiński, rosyjski, białoruski.
Poniżej od lewej znajdują się elementy graficzne:
 • herb Powiatu Lubińskiego z odnośnikiem do strony www.powiat-lubin.pl,
 • nazwa strony internetowej Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie,
 • logo Tarcza Antykryzysowa z odnośnikiem do podstrony informacyjnej o pomocy dla pracodawców i przedsiębiorców.

Wyszukiwanie treści

Do szybkiego wyszukania pożądanych informacji służy pole wyszukiwania umieszczone w lewym rogu strony pod nagłówkiem strony. W pole to należy wpisać kluczowe frazy (np. „dofinansowanie"), a następnie wybrać opcję "szukaj". Po wykonaniu tej operacji wyświetlone zostaną kategorie tematyczne spełniające zadane kryterium wyszukiwania.

Menu główne

Menu główne znajduje się pod polem wyszukiwanie treści. Jest to przedmiotowe i rozwijalne menu, które umożliwia poruszanie się po stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

Podział menu głównego

 • Dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • Dla pracodawców i przedsiębiorców,
 • Rynek pracy,
 • Oferty pracy w powiecie,
 • Kalendarz targów, giełd i szkoleń,
 • Urząd.

Sekcja aktualności i górny slajder

Poniżej menu głównego znajduje się:
 • komunikat dotyczący funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie,
 • górny slajder z najważniejszymi aktualnościami, które zmieniają się automatycznie, lub które czytelnik może ręcznie zmieniać za pomocą strzałek po lewej lub prawej stronie slajdera.
 • sekcja z aktualnościami, które można wydrukować lub zapisać do pliku tekstowego. Każda aktualność zawiera dodatkowo informacje o autorze, dacie publikacji, dacie modyfikacji treści.

Menu boczne

Po prawej stronie poniżej górnego slajdera znajduje się menu boczne o nazwie „Na skróty", które umożliwia przejście do spraw takich jak:
 • Dokumenty do pobrania,
 • Elektroniczne usługi,
 • Kontakt,
 • Nabór wniosków,
 • Statystyki urzędu,
 • Wykaz pracodawców,
 • Zgłoszenia oferty.
Poniżej menu bocznego „Na skróty" znajdują się elementy graficzne prowadzące do:
 • Elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy,
 • Zgłoszenia oferty pracy, stażu,
 • Informacji o Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie,
 • Lubińskich Targów Pracy,
 • Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • Wsparcia dla Młodych,
 • Funduszy Europejskich - projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie,
 • Infolinii urzędów pracy.

Sekcje tematyczne

Poniżej sekcji z aktualnościami znajdują się w układzie poziomym sekcje tematyczne, które posiadają pionowe bloki z wybranymi sprawami:
 • Dla bezrobotnych i poszukujących pracy:
  • oferty pracy,
  • ABC bezrobotnego i poszukującego pracy,
  • pomoc urzędu pracy,
  • poradnik,
  • projekty i programy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Dla pracodawców i przedsiębiorców:
  • zgłoś ofertę pracy,
  • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
  • podnoszenie kompetencji pracowników,
  • wsparcie tworzenia miejsc prac,
 • Rynek pracy:
  • statystyki i analizy,
  • stawki,
  • bazy danych,
  • akty prawne,
 • Urząd:
  • informacje o urzędzie,
  • informacje dla osób niepełnosprawnych,
  • lokalizacja urzędu.
Na podstronach danej sekcji tematycznej dostępne jest po prawej stronie tematyczne menu boczne z pozycjami, które znajdują się również w menu głównym.

Dolny slajder

Poniżej ostatniej sekcji tematycznej znajduje się dolny slajder z ręczną nawigacją strzałkami po lewej lub prawej stronie slajdera. Dolny slajder zawiera od lewej następujące elementy graficzne:

 • logo Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia z odnośnikiem do strony psz.praca.gov.pl,
 • logo Infolinii urzędów pracy z odnośnikiem do strony zielonalinia.gov.pl,
 • logo Barometru Zawodów z odnośnikiem do strony barometrzawodow.pl,
 • logo Monitoringu Zawodów deficytowych i nadwyżkowych z odnośnikiem do strony mz.praca.gov.pl,
 • logo STOR - System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ z odnośnikiem do strony stor.praca.gov.pl,
 • logo Poradnictwa na odległość z odnośnikiem do strony www.ciipkz.dwup.pl,
 • logo EURES Polska - Sieć Europejskich Ofert Pracy z odnośnikiem do strony eures.praca.gov.pl
 • logo Głównego Urzędu Statystycznego z odnośnikiem do strony stat.gov.pl,
 • logo Państwowej Inspekcji Pracy z odnośnikiem do strony www.pip.gov.pl,
 • logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z odnośnikiem do strony zus.pl

Stopka strony

Poniżej dolnego slajdera znajduje się stopka strony, która zawiera:

 • elementy graficzne w kolejności od lewej:
  • logo Funduszu Europejskiego - Polska Cyfrowa,
  • flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
  • logo Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • menu dolne, które zwiera odnośniki do:
  • mapy witryny,
  • kontaktu z urzędem,
  • FAQ - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie,
  • deklaracji dostępności,
  • polityki prywatności,
  • dokumentów do pobrania,
  • administracji,
  • Wortalu Publicznych Służ Zatrudnienia - psz.praca.gov.pl,
 • informację o ilości odsłon strony.

Nawigacja strony

 • Powrót do nagłówka strony możliwy jest za pomocą przycisku, o kształcie kwadratu ze strzałką w środku skierowaną w górę, w dolnym prawym rogu ekranu.
 • Powrót do głównej strony Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie jest możliwy przez odnośnik w logo urzędu pracy w nagłówku strony.
 • Powrót do poprzedniej strony umożliwia pozioma informacja o aktualnie wyświetlanej stronie. Element ten wyświetla się między menu głównym a otwartą treścią aktualnością lub działem strony. Kliknięcie na wybrany poziom tej informacji, powoduje przeniesienie czytelnika w to miejsce.

Treść i załączniki

 • Oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Przy każdym pliku podana jest informacja na temat jego formatu oraz wielkości.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę