Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej Tytuł programu Program aktywizacji zawodowej osób...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Tytuł programu Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt:  „Aktywizacja osób od 30 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie...

  Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt:  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim(V)"  współfinansowany ze środków Unii...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę