Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Kontakt dla osób niesłyszących

Logo Osób NiesłyszącychZgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243), Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zapewnia obsługę interesantów w języku migowym.
 
Osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby niesłyszące lub głuchonieme) mogą kontaktować się z urzędem: 
  • w sposób osobisty zgłaszając się w godzinach pracy urzędu do pokoju nr 19,
  • za pomocą faksu – numer 767 461 400,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: wrln@praca.gov.pl,
  • za pomocą strony internetowej: www.praca.gov.pl - usługi elektroniczne.

Można też kontaktować się bezpośrednio z Koordynatorem ds. dostępności:
Honorata Olszewska
e-mail: h.olszewska@puplubin.pl     
Telefon: 767 461 494
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę