Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Dane kontaktowe

Sekretariat

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon  Numer pokoju
Wioletta Jagielska Dyrektor   767 461 401 10
Joanna Klaczko Zastępca dyrektora   767 461 401 10
Marta Chojnacka Sekretariat wrln@praca.gov.pl, sekretariat@puplubin.pl 767 461 401 10

 

CAZ - Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Numer pokoju
Iwona Isztwan Kierownik CAZ 767 461 420 17

CAZ - Referat Instrumentów i Programów Rynku Pracy

Imię i nazwisko Stanowisko i opis Telefon Numer pokoju
Piotr Bodaj Kierownik referatu 767 461 470 17
Elżbieta Zaremba Specjalista ds. aktywizacji.
Refundacje składek ZUS, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, bon zatrudnieniowy, dofinansowanie wynagrodzenia 50+.
767 461 423 28
Zofia Błauciak Specjalista ds. programów.
Doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, dotacje, świadczenie aktywizacyjne, grant na telepracę.
767 461 424 28
Marta Kamińska Specjalista ds. programów.
Programy i projekty.
767 461 421 20
Barbara Wiatrowska Specjalista ds. programów.
Programy i projekty.
767 461 422 20
Małgorzata Jankowska Specjalista ds. programów.
Staże, bony stażowe, bon na zasiedlenie. 
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
767 461 427 14
Alicja Fornalska Specjalista ds. programów - stażysta
Staże, bony stażowe, bon na zasiedlenie. 

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
767 461 426 14

CAZ - Referat Usług Rynku Pracy

Imię i nazwisko Stanowisko i opis Telefon Numer pokoju
Violetta Niemczak - Dąbrowska Kierownik referatu 767 461 490 17
Amelia Pater Pośrednik pracy - stażysta
Nazwiska osób na literę: A, M.
Poradnictwo zawodowe.
767 461 494 15
Małgorzata Gałka Pośrednik pracy
Nazwiska osób na literę: F, G, K.
767 461 476 15
Elżbieta Dawidowicz Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych, przygotowanie zawodowe dorosłych.
767 461 491 26
Izabela Szymańska Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
767 461 492 26
Małgorzata Dąbrowska - Królikowska Doradca zawodowy
Nazwiska osób na literę: C, Ch, Cz, Ć, P.
Poradnictwo zawodowe.
767 461 499 27
Anna Grygorowicz Doradca zawodowy
Nazwiska osób na literę: E, Q, R, V, W, X, Y.
Poradnictwo zawodowe.
767 461 493 19
Agnieszka Rupa Doradca zawodowy
Nazwiska osób na literę: B, U.
Poradnictwo zawodowe.
767 461 480 19
Piotr Rusynko Pośrednik pracy
Eures, oferty pracy, zatrudnianie cudzoziemców.
767 461 472 13
Honorata Olszewska Pośrednik pracy
Oferty pracy, zatrudnianie cudzoziemców.
767 461 471 13
Małgorzata Spryszak Pośrednik pracy
Oferty pracy, zatrudnianie cudzoziemców.
767 461 473 13
Agnieszka Ferens Pośrednik pracy
Nazwiska osób na literę: I, N, O, Ó, S, Ś, Sz, T.
767 461 498 21
Iwona Gajda - Gołąb Doradca zawodowy
Nazwiska osób na literę: D, Z, Ż, Ź.
Poradnictwo zawodowe.
767 461 477 21
Agnieszka Machura Doradca zawodowy
Nazwiska osób na literę: H, J, L, Ł.
Poradnictwo zawodowe.
767 461 466 21

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Numer pokoju
Daniel Sibera Kierownik referatu
Pierwsza pomoc przedmedyczna, BHP, zaopatrzenie.
767 461 410 8
Marta Kuźma Starszy inspektor
Zaopatrzenie
767 461 411 8
Paulina Seroka Starszy inspektor
Obsługa archiwum urzędu pracy
767 461 464 18
Magdalena Chomont Pomoc administracyjna
Obsługa archiwum urzędu pracy
767 461 465 18

Referat Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Numer pokoju
Bożena Głowińska Kierownik referatu 767 461 430 9
Katarzyna Harendarz Specjalista ds. ewidencji i świadczeń.
Informacja dot. rejestracji.
767 461 431 9
Magdalena Szmigielska Specjalista ds. rejestracji
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujacych pracy.
767 461 438 6
Natalia Kobusiewicz Specjalista ds. rejestracji
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujacych pracy.
767 461 432 6
Anna Zięba Starszy inspektor
Wydawanie zaświadczeń o:
- pobieraniu zasiłku, stypendium
- zgł. do ubezpieczenia zdrowotnego
- RP-7

Rozpatrywanie wniosków o:
- przyznanie zasiłku dla bezrobotnych
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników
767 461 475 25
Grażyna Kołodziej Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
Wydawanie zaświadczeń o:
- pobieraniu zasiłku, stypendium
- zgł. do ubezpieczenia zdrowotnego
- RP-7

Rozpatrywanie wniosków o:
- przyznanie zasiłku dla bezrobotnych
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników
767 461 437 25
Agnieszka Bodaj Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
Wydawanie zaświadczeń o:
- pobieraniu zasiłku, stypendium
- zgł. do ubezpieczenia zdrowotnego
- RP-7

Rozpatrywanie wniosków o:
- przyznanie zasiłku dla bezrobotnych
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników
767 461 439 25
Magdalena Sitarska Pośrednik pracy
Wydawanie zaświadczeń o:
- pobieraniu zasiłku, stypendium
- zgł. do ubezpieczenia zdrowotnego
- RP-7

Rozpatrywanie wniosków o:
- przyznanie zasiłku dla bezrobotnych
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników
767 461 436 25
Małgorzata Kluza Specjalista ds. ewidencji i świadczeń.

- zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób bezrobotnych
- wydawanie zaświadczeń o wydanie karty EKUZ
- wydawanie rocznych raportów składek społecznych i zdrowotnych
- naliczenia stypendiów stażowych, wydawanie zaświadczeń o odbytym stażu

767 461 434 23
Bogusława Natońska Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
Naliczanie zasiłków, stypendiów stażowych i szkoleniowych, wydawanie informacji podatkowych PIT-11
767 461 441 23

Referat Finansowo - Kadrowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Numer pokoju
Monika Fijołek  Główny księgowy 767 461 450 4
Anna Jankowska Starszy inspektor 767 461 453 4
Oktawia Brocka Starszy inspektor 767 461 454 4
Natalia Samulska Starszy inspektor 767 461 452 4

Inspektor Ochrony Danych

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Piotr Szewczyk Inspektor ochrony danych iod@puplubin.pl 767 461 401 5

Samodzielne stanowisko ds. monitoringu i kontroli

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Numer pokoju
Katarzyna Hajsek Główny specjalista - samodzielne stanowisko ds. monitoringu i kontroli 767 461 497 8a

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę