Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Dane kontaktowe

Sekretariat

UWAGA! Zmiany w funkcjonowaniu urzędu.

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon  Numer pokoju
Wioletta Jagielska Dyrektor   767 461 401 10
Joanna Klaczko Zastępca dyrektora   767 461 401 10
Anna Wandzilak Sekretariat wrln@praca.gov.pl, sekretariat@puplubin.pl 767 461 401 10

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Numer pokoju
Iwona Isztwan Kierownik CAZ 767 461 420 26

CAZ Referat Instrumentów i Programów Rynku Pracy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Numer pokoju
Piotr Bodaj Kierownik referatu 767 461 470 26
Elżbieta Zaremba Specjalista ds. aktywizacji.
Refundacje składek ZUS, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, bon zatrudnieniowy, dofinansowanie wynagrodzenia 50+.
767 461 423 28
Zofia Błauciak Specjalista ds. programów.
Doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, dotacje, świadczenie aktywizacyjne, grant na telepracę.
767 461 424 28
Marta Chojnacka Specjalista ds. programów
Programy i projekty.
767 461 425 20
Marta Kamińska Specjalista ds. programów.
Programy i projekty.
767 461 421 20
Barbara Wiatrowska Specjalista ds. programów.
Programy i projekty.
767 461 422 20
Małgorzata Jankowska Specjalista ds. programów.
Staże, bony stażowe, bon na zasiedlenie. 
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
767 461 427 14
Wioleta Kopczyńska Specjalista ds. programów.
Staże, bony stażowe, bon na zasiedlenie. 

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
767 461 426 14

CAZ Referat Usług Rynku Pracy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Numer pokoju
Violetta Niemczak - Dąbrowska Kierownik referatu 767 461 490 26
Małgorzata Dąbrowska - Królikowska Doradca zawodowy.
Porady indywidualne i grupowe
767 461 499 27
Anna Jankowska Pośrednik pracy
Osoby na literę: (G,R) + poradnictwo zawodowe
767 461 474 27
Iwona Gajda - Gołąb Pośrednik pracy
Osoby na literę: (E,J,M,O,Z,Q)
767 461 477 15
Agnieszka Ferens Pośrednik pracy.
Osoby na literę: (F,I,Ł,S,Ś,Sz,T)
767 461 498 15
Ewa Tworek Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych, przygotowanie zawodowe dorosłych.
767 461 491 21
Agnieszka Kruszyńska Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych
767 461 492 21
Honorata Olszewska Doradca zawodowy.
Osoby na literę: (H,P) + poradnictwo zawodowe
767 461 494 19
Anna Grygorowicz Doradca zawodowy.
Osoby na literę: (N,W) + poradnictwo zawodowe
767 461 493 19
Katarzyna Butkiewicz Pośrednik pracy.
Oferty pracy, pośrednictwo zewnętrzne.
767 461 497 18
Piotr Rusynko Pośrednik pracy.
Oferty pracy
767 461 472 18
Natalia Samulska Pośrednik pracy.
Oferty pracy
767 461 471 18
Agnieszka Rupa Pośrednik pracy.
Osoby na literę: (A,B,C,Ch,Cz,Ć,D,Ż,Ź).
767 461 480 17
Małgorzata Gałka Pośrednik pracy.
Osoby na literę: (K,L,U)
767 461 476 17
Alicja Fornalska Pośrednik pracy
Zatrudnianie cudzoziemców
767 461 440 13
Małgorzata Spryszak Pośrednik pracy - stażysta
Zatrudnianie cudzoziemców
767 461 428 13
Magdalena Sitarska Pośrednik pracy - stażysta
Zatrudnianie cudzoziemców
767 461 436 13

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Numer pokoju
Mariola Jędraś Kierownik referatu 767 461 410 8
Daniel Sibera Starszy inspektor
Pierwsza pomoc przedmedyczna, BHP, zaopatrzenie.
767 461 411 8
Maciej Kruszyński Starszy informatyk
Obsługa informatyczna.
767 461 414 5
Marta Kuźma Starszy inspektor
Obsługa archiwum urzędu pracy
767 461 464 12
Bożena Lubera Starszy inspektor
Obsługa archiwum urzędu pracy
767 461 465 12

Referat Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Numer pokoju
Bożena Głowińska Kierownik referatu 767 461 430 9
Katarzyna Harendarz Specjalista ds. ewidencji i świadczeń.
Informacja dot. rejestracji.
767 461 431 9
Magdalena Szmigielska Specjalista ds. rejestracji
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujacych pracy.
767 461 438 6
Natalia Kobusiewicz Specjalista ds. rejestracji
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujacych pracy.
767 461 432 6
Anna Zięba Starszy inspektor
Wydawanie zaświadczeń o:
- pobieraniu zasiłku, stypendium
- zgł. do ubezpieczenia zdrowotnego
- RP-7

Rozpatrywanie wniosków o:
- przyznanie zasiłku dla bezrobotnych
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników
767 461 475 25
Grażyna Kołodziej Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
Wydawanie zaświadczeń o:
- pobieraniu zasiłku, stypendium
- zgł. do ubezpieczenia zdrowotnego
- RP-7

Rozpatrywanie wniosków o:
- przyznanie zasiłku dla bezrobotnych
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników
767 461 437 25
Agnieszka Bodaj Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
Wydawanie zaświadczeń o:
- pobieraniu zasiłku, stypendium
- zgł. do ubezpieczenia zdrowotnego
- RP-7

Rozpatrywanie wniosków o:
- przyznanie zasiłku dla bezrobotnych
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników
767 461 439 25
Małgorzata Kluza Specjalista ds. ewidencji i świadczeń.

- zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób bezrobotnych
- wydawanie zaświadczeń o wydanie karty EKUZ
- wydawanie rocznych raportów składek społecznych i zdrowotnych
- naliczenia stypendiów stażowych, wydawanie zaświadczeń o odbytym stażu

767 461 434 23
Bogusława Natońska Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
Naliczanie zasiłków, stypendiów stażowych i szkoleniowych, wydawanie informacji podatkowych PIT-11
767 461 441 23

Referat Finansowo - Kadrowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Numer pokoju
Monika Fijołek  Główny księgowy 767 461 450 4
Anna Bagińska Księgowy 767 461 453 4
Oktawia Brocka Księgowy 767 461 454 4
Beata Krężel Starszy inspektor 767 461 463 4
Elżbieta Dawidowicz Starszy inspektor 767 461 451 4

Inspektor Ochrony Danych

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Piotr Szewczyk Inspektor ochrony danych iod@puplubin.pl 767 461 401 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę