Statystyki lokalne - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Statystyki lokalne

2009

Sprawozdania o rynku pracy w okresach rocznych w latach 2000 - 2009

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Informacja o stanie i strukturze bezrobocia za IV kw. w latach 2000 - 2009 - powiat (zip, 1550 KB)
Sprawozdania o rynku pracy w okresach rocznych w latach 2000 - 2009 - powiat (zip, 1139 KB)

2010

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2010 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2010 - powiat i gminy (zip, 1259 KB)

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec 2010 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec 2010 roku (zip, 86 KB)

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2010 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2010 roku - powiat (zip, 237 KB)

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2010 roku dla powiatu

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2010 roku - powiat (zip, 1354 KB)

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2010 roku wg gmin

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2010 roku - gminy (zip, 2824 KB)

2011

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2011 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2011 - powiat i gminy (zip, 1213 KB)

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2011 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2011 roku (zip, 176 KB)

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2011 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2011 roku - powiat (zip, 244 KB)

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2011 roku dla powiatu

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2011 roku - powiat (zip, 1661 KB)

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2011 roku wg gmin

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2011 roku - gminy (zip, 3023 KB)

2012

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2012 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2012 - powiat i gminy (zip, 1255 KB)

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2012 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2012 roku (zip, 177 KB)

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2012 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2012 roku - powiat (zip, 254 KB)

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2012 roku dla powiatu

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2012 roku - powiat (zip, 1663 KB)

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2012 roku wg gmin

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2012 roku - gminy (zip, 3029 KB)

2013

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2013 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2013 - powiat i gminy (zip, 1266 KB)

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2013 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2013 roku (zip, 178 KB)

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2013 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2013 roku - powiat (zip, 3466 KB)

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2013 roku dla powiatu

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2013 roku - powiat (zip, 1665 KB)

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2013 roku wg gmin

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2013 roku - gminy (zip, 3042 KB)

2014

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2014 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2014 - powiat i gminy (zip, 1265 KB)

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2014 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2014 roku (zip, 178 KB)

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2014 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2014 roku - powiat (zip, 3326 KB)

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2014 roku dla powiatu

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy od stycznia do grudnia 2014 roku - powiat (zip, 1608 KB)

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2014 roku wg gmin

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o rynku pracy od stycznia do grudnia 2014 roku - gminy (zip, 3361 KB)

2015

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2015 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2015 - powiat.zip (zip, 450 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2016 - gminy.zip (zip, 792 KB)

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2015 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2015 roku.zip (zip, 157 KB)

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2015 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2015 roku - powiat.zip (zip, 4254 KB)

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2015 roku dla powiatu

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
MPiPS–01 Sprawozdanie o rynku pracy od stycznia do grudnia 2015 roku - powiat.zip (zip, 1733 KB)

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2015 roku wg gmin

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
MPiPS–01 Sprawozdanie o rynku pracy od stycznia do grudnia 2015 roku - gminy.zip (zip, 3405 KB)

2016

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2016 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2016 - dla powiatu.zip (zip, 389 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - rok 2016 - wg gmin.zip (zip, 735 KB)

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2016 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2016 roku.zip (zip, 137 KB)

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2016 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2016 roku - powiat.zip (zip, 517 KB)

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2016 roku dla powiatu

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
MPiPS–01 Sprawozdanie o rynku pracy od stycznia do grudnia 2016 roku - powiat.zip (zip, 1411 KB)

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2016 roku wg gmin

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
MPiPS–01 Sprawozdanie o rynku pracy od stycznia do grudnia 2016 roku - wg gmin.zip (zip, 3132 KB)

2017

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2017 roku

UWAGA!

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:

 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - I kwartał 2017 roku - dla powiatu (pdf, 102 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - I kwartał 2017 roku - wg gmin (pdf, 197 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - II kwartał 2017 roku - dla powiatu (pdf, 101 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - II kwartał 2017 roku - wg gmin (pdf, 197 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - III kwartał 2017 roku - dla powiatu (pdf, 101 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - III kwartał 2017 roku - wg gmin (pdf, 197 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - IV kwartał 2017 roku - dla powiatu.pdf (pdf, 94 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - IV kwartał 2017 roku - wg gmin.pdf (pdf, 184 KB)

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2017 roku

UWAGA!
Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:
 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2017 roku.zip (zip, 130 KB)

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2017 roku

UWAGA!
Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:
 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2017 roku - powiat.zip (zip, 549 KB)

2018

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2018 roku

UWAGA!
Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:
 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - I kwartał 2018 roku - dla powiatu.pdf (pdf, 95 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - I kwartał 2018 roku - wg gmin.pdf (pdf, 190 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - II kwartał 2018 roku - dla powiatu.pdf (pdf, 94 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - II kwartał 2018 roku - wg gmin.pdf (pdf, 189 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - III kwartał 2018 roku - dla powiatu.pdf (pdf, 95 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - III kwartał 2018 roku - wg gmin.pdf (pdf, 190 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - IV kwartał 2018 roku - dla powiatu.pdf (pdf, 95 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - IV kwartał 2018 roku - wg gmin.pdf (pdf, 190 KB)

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2018 roku

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2018 roku

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2018 roku dla powiatu

2019

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - stan na koniec poszczególnych kwartałów 2019 roku

UWAGA!
Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:
 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - I kwartał 2019 roku - dla powiatu.pdf (pdf, 95 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - I kwartał 2019 roku - wg gmin.pdf (pdf, 190 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - II kwartał 2019 roku - dla powiatu.pdf (pdf, 95 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - II kwartał 2019 roku - wg gmin.pdf (pdf, 190 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - III kwartał 2019 roku - dla powiatu.pdf (pdf, 93 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - III kwartał 2019 roku - wg gmin.pdf (pdf, 188 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - IV kwartał 2019 roku - dla powiatu.pdf (pdf, 76 KB)
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy wieku poziomu wykształcenia i stażu pracy - IV kwartał 2019 roku - wg gmin.pdf (pdf, 170 KB)

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2019 roku

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2019 roku

Sprawozdania o rynku pracy w okresach miesięcznych 2019 roku dla powiatu

2020

Bezrobotni wg gmin - stan na koniec poszczególnych półroczy 2020 roku

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:
 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
Załącznik nr 7 do MRPiPS-01-06-2020 dla powiatu.pdf (pdf, 46 KB)

Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w okresach półrocznych 2020 roku

Kody powiatu i gmin, użyte w sprawozdaniach, odpowiadające obszarom terytorialnym kraju:
 • 0211 - powiat lubiński;
 • 021101 - gmina miejska Lubin;
 • 021102 - gmina wiejska Lubin;
 • 021103 - gmina wiejska Rudna;
 • 021104 - gmina miejsko-wiejska Ścinawa.
Załączniki
MRPiPS-07_06-2020 dla powiatu.pdf (pdf, 120 KB)
Wyświetlanie 56 rezultatów.
Pozycji na stronę: 80

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę