Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt:  „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt:  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim(IV)"  współfinansowany ze środków...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Źródło finansowania środki Funduszu Pracy: wkład własny Podstawa prawna działania art. 66 a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji zatrudnienia i...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę