Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Dane kontaktowe

Sekretariat

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Wioletta Jagielska Dyrektor   767461401 10
Joanna Klaczko Zastępca dyrektora   767461401 10
Anna Wandzilak Sekretariat wrln@praca.gov.pl, sekretariat@puplubin.pl 767461401 10

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Iwona Isztwan Kierownik CAZ   767461420 26

CAZ Referat Instrumentów i Programów Rynku Pracy

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Piotr Bodaj Kierownik referatu   767461470 26
Elżbieta Zaremba Specjalista ds. aktywizacji.
Refundacje składek ZUS, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, bon zatrudnieniowy, dofinansowanie wynagrodzenia 50+.
  767461423 28
Zofia Błauciak Specjalista ds. programów.
Doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, dotacje, świadczenie aktywizacyjne, grant na telepracę.
  767461424 28
Marta Chojnacka Specjalista ds. programów - stażysta.
Programy i projekty.
  767461425 20
Marta Kamińska Specjalista ds. programów.
Programy i projekty.
  767461421 20
Barbara Wiatrowska Specjalista ds. programów.
Programy i projekty.
  767461422 20
Małgorzata Jankowska Specjalista ds. programów.
Staże, bony stażowe, bon na zasiedlenie. 
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
  767461427 14
Wioleta Kopczyńska Specjalista ds. programów.
Staże, bony stażowe, bon na zasiedlenie. 

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
  767461426 14

CAZ Referat Usług Rynku Pracy

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Violetta Niemczak - Dąbrowska Kierownik referatu   767461490 26
Małgorzata Dąbrowska - Królikowska Doradca zawodowy.
Porady indywidualne i grupowe
  767461499 27
Honorata Olszewska Doradca zawodowy.
Osoby na literę: (P)
  767461494 27
Iwona Gajda - Gołąb Pośrednik pracy.
POK Rudna od A do Ź
  767461477, kom: 781304100 25
Ewelina Guerra - Wertka Pośrednik pracy
Osoby na litery: (C,Ć,CH,CZ,G,I,J,U)
  767461482 25
Anna Jankowska Pośrednik pracy.
Osoby na literę: (R,S,Ś).
  767461474 25
Agnieszka Ferens Doradca zawodowy
Osoby na literę: (E,F,H,M,Z,Ź,Q).
  767461498 25
Natalia Kobusiewicz Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych, przygotowanie zawodowe dorosłych.
  767461491 21
Agnieszka Kruszyńska Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych,
przygotowanie zawodowe dorosłych.
  767461492
767461496
21
Renata Świtalska Pośrednik pracy
Osoby na literę: (N,O,T,Ż).
  767461478 19
Anna Grygorowicz Doradca zawodowy.
Osoby na literę: (W).
  767461493 19
Katarzyna Butkiewicz Pośrednik pracy.
Oferty pracy, pośrednictwo zewnętrzne.
  767461497 18
Piotr Rusynko Pośrednik pracy.
Oferty pracy
  767461472 18
Natalia Samulska Pośrednik pracy.
Oferty pracy
  767461471 18
Agnieszka Rupa Pośrednik pracy.
Osoby na literę: (A,B,D).
  767461480 17
Ewa Sułek Pośrednik pracy.
Osoby na literę: (K,L,Ł).
  767461479 17
Małgorzata Gałka Pośrednik pracy.
POK Ścinawa.
Osoby na litery: (od A do Ź)
  767461476, kom: 781304100 17
Alicja Fornalska Pośrednik pracy - stażysta
Zatrudnianie cudzoziemców
  767461440 13
Małgorzata Spryszak Pośrednik pracy - stażysta
Zatrudnianie cudzoziemców
  767461428 13
Magdalena Sitarska Pomoc administracyjna
Zatrudnianie cudzoziemców
  7674614436 13

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Mariola Jędraś Kierownik referatu   767461410 8
Daniel Sibera Starszy inspektor.
Pierwsza pomoc przedmedyczna, BHP, zaopatrzenie.
  767461411 8
Maciej Kruszyński Pomoc administracyjna.
Obsługa informatyczna.
  767461414 5
Marta Kuźma Starszy inspektor.
Obsługa składnicy akt.
  767461464 12
Bożena Lubera Starszy inspektor.
Obsługa składnicy akt.
  767461465 12

Referat Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Bożena Głowińska Kierownik referatu   767461430 9
Katarzyna Harendarz Specjalista ds. ewidencji i świadczeń.
Informacja dot. rejestracji.
  767461431 9
Barbara Kosiedowska Specjalista ds. ewidencji i świadczeń.
Wydawanie zaświadczeń RP-7, rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłku, stypendiów z tyt. podjęcia dalszej nauki, świadczeń dla rolników.
  767461435 9
Magdalena Szmigielska Pomoc administracyjna.
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujacych pracy.
  767461438 6
Agnieszka Bodaj Specjalista ds. rejestracji.
Rejestracja osób bezrobotnych w POK Rudna i Ścinawa.
  767461439 6
Lilianna Stróżyńska Pomoc administracyjna
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujacych pracy.
  767461432 6
Małgorzata Kluza Specjalista ds. ewidencji i świadczeń.
Zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
  767461434 15
Magdalena Chomont Pomoc administracyjna.   767461473 15
Anna Zięba Starszy inspektor
Wydawanie zaświadczeń RP-7, rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłku, stypendiów z tyt. podjęcia dalszej nauki, świadczeń dla rolników.
  767461475 15
Ewa Tworek Specjalista ds. ewidencji i świadczeń.
Naliczenia stypendiów stażowych, wydawanie zaświadczeń, rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatków aktywizacyjnych.
  767461442 23
Bogusława Natońska Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
Naliczanie zasiłkówi stypendiów szkoleniowych, wydawanie informacji podatkowych
  767461441 23

Referat Finansowo - Księgowy

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Justyna Kulig  Starszy księgowy   767461452 4
Monika Fijołek  Główny księgowy   767461450 4
Anna Bagińska Pomoc administracyjna   767461453 4
Joanna Rzewucka  Pomoc administracyjna   767461451 4
Oktawia Brocka Księgowy   767461454 4

Samodzielne stanowisko ds. organizacji i kadr

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Beata Krężel Starszy inspektor.
Kadry, zamówienia publiczne.
  767461463 8a
Marzena Rzeszowska Główny specjalista.
Kadry, zamówienia publiczne.
  767461462 8a

Inspektor Ochrony Danych

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Piotr Szewczyk Inspektor Danych Osobowych iod@puplubin.pl 767461401 5

Punkt Obsługi Klienta w Rudnej i Ścinawie

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Agnieszka Bodaj Specjalista ds. rejestracji
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  781301400 Rudna: 11; Ścinawa: 15
Iwona Gajda - Gołąb, Małgorzata Dąbrowska - Królikowska Obsługa klienta   781304100 Rudna: 11
Agnieszka Ferens, Małgorzata Gałka Obsługa klienta   781304100 Ścinawa: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę