Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej Tytuł programu Program aktywizacji zawodowej osób...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Tytuł programu Program aktywizacji zawodowej...

Projekt „Aktywizacja osób od 30 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie lubińskim"  Źródło finansowania Projekt...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim (V)" Źrodło finansowania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty i programy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę