Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Prośba o pomoc dla obywateli Ukrainy

Prośba do pracodawców z terenu powiatu lubińskiego o podanie informacji na temat możliwości zatrudnienia w/w osób.

Komunikat dotyczący funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie

Epidemia Covid-19 oraz Tarcza Antykryzysowa - najważniejsze informacje.

Nagłówek

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY   Projekt pilotażowy realizowany  w ramach naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn....

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową   Aktywizacja zawodowa bezrobotnych obywateli Ukrainy wspierana jest ze...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt:  „Aktywizacja osób od 30 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Tytuł programu Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty i programy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2022 r.

Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 35.970,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę