Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


PUP w Lubinie nieczynny 14 sierpnia 2020 r.

Informujemy, że w związku z przypadającym na dzień 15 sierpnia br. (sobota) Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej) będącego również Świętem Wojska...

Nagłówek

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Tytuł programu Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt:  „Aktywizacja osób od 30 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie...

  Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt:  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim(V)"  współfinansowany ze środków Unii...

Czytaj więcej w temacie: Projekty i programy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę