Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Ankieta - badanie sytuacji osób bezrobotnych

Ankieta dotycząca badania sytuacji osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie.

Prośba o pomoc dla obywateli Ukrainy

Prośba do pracodawców z terenu powiatu lubińskiego o podanie informacji na temat możliwości zatrudnienia w/w osób.

Nagłówek

Aktualności

 • Nowy podział doradców klienta indywidualnego

  Informacja o nowym podziale klienta - obowiązuje od 03 kwietnia.

 • Nabór na szkolenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że w dniach 17.04.2023 r. – 21.04.2023 r. rozpocznie się nabór wniosków na kurs grupowy pn. „Szkolenie z zakresu umiejętności...

 • Projekt „Kariera Jutra”

  Informacja nt. partnerskiego programu szkoleniowo-stażowego organizowanego przez NASK, Google oraz SGH.

 • Pożyczka rozwojowa

  Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości udziela preferencyjnych pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego. Kwota pożyczki do...

 • Ankieta - badanie sytuacji osób bezrobotnych

  Ankieta dotycząca badania sytuacji osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie.

 • Wstrzymanie naboru wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy

  W związku z wyczerpaniem środków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie  wstrzymuje nabór wniosków od pracodawców.   W przypadku...

 • Rekrutacja do pracy w Niemczech

  Informacja o rekrutacji do pracy w Niemczech przez DWUP w Wałbrzychu.

 • Nabór wniosków z KFS

  Informacja o naborze w dniach 20-28.02.2023 wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • Dzień otwarty KFS

  Informacja o spotkaniu dla pracodawców, którzy chcą zasięgnąć informacji nt. ubiegania się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na szkolenia dla siebie oraz swoich...

 • PIT za 2022 do odebrania w urzędzie pracy

  Informacja nt. wydawania deklaracji PIT-11 za 2022 rok.

 • Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2023 roku

  Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2023 zgodnie z priorytetami Rady Rynku Pracy. ...

 • Plan szkoleń grupowych przewidzianych w 2023 roku

  Informujemy, iż w dniu 13 stycznia 2023 r. Powiatowa Rada Rynku Pracy zatwierdziła Plan szkoleń grupowych na 2023 rok. Z uwagi na niski poziom bezrobocia w powiecie lubińskim, a...

 • Nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy

  Ogłaszamy nabór wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – mamy środki na utworzenie 15 stanowisk pracy   KWOTA DOPOSAŻENIA ...

 • Uruchamiany nabory wniosków

  Informujemy, iż w związku z zatwierdzeniem w dniu 13 stycznia 2023r. przez Powiatową Radę Rynku Pracy „Podziału środków finansowych Funduszu Pracy na 2023 rok" oraz „Planu...

 • Informacja dot. środków Funduszu Pracy na 2023 rok

  Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2022r. otrzymał środki na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.   Źródło finansowania...

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.   Źródło...

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY   Projekt pilotażowy realizowany  w ramach naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn....

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową   Aktywizacja zawodowa bezrobotnych obywateli Ukrainy wspierana jest ze...

Czytaj więcej w temacie: Projekty i programy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę