Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Brak wyników.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową   Aktywizacja zawodowa bezrobotnych obywateli Ukrainy wspierana jest ze...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt:  „Aktywizacja osób od 30 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Tytuł programu Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Tytuł programu Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej Tytuł programu Program aktywizacji zawodowej osób...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Tytuł programu Program aktywizacji zawodowej...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim(VI)"    Żródło finansowania: Projekt...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim (V)" Źrodło finansowania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty i programy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę