Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Aktualności

Plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w roku 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie przedstawia plan szkoleń grupowych przewidzianych w 2018 roku. ...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 281.000,00 zł . W związku z powyższym ogłaszamy w dniach ...

Informacja dot. środków Funduszu Pracy na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2017r. otrzymał środki na finansowanie programów na rzecz promocji...

Spotkanie informacyjne „dla osób po 30 roku życia chcących rozpocząć działalność gospodarczą"

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego tematem będą: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób pow. 30...

"Pamiętniki bezrobotnych" - konkurs

Instytut Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie od ponad 80 lat interesuje się losami osób bezrobotnych, bada i opracowuje możliwe sposoby ich...

Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018 zgodnie z priorytetami Rady Rynku Pracy...

Nabór do Policji w roku 2018

Komendant  Wojewódzki  Policji  we  Wrocławiu   informuje o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów  do służby w Policji na terenie...

Projekt "Przedsiębiorcze kobiety 2.0"

W okresie od  01.12.2017 r. do 30.11.2019 r.  firma Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt....

Praca wakacyjna w Niemczech

Praca wakacyjna w Niemczech dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych - lato 2018.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

W związku ze zmianą od 01.01.2018 przepisów Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 z późn. zm.) w zakresie wykonywania...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

W okresie od  01.12.2017 r. do 30.11.2019 r.  firma Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt....

  Źródło finansowania   Środki Funduszu Pracy: wkład własny   Podstawa prawna działania art. 66a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę