Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Aktualności

Informacja o wykorzystaniu środków na doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych z terenów wiejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał środki na doposażenia stanowiska pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla osób...

Szkolenie aktywne 2017 - "Szukam Pracy"

PRACA -  złap ją na pewno potrafisz"   W maju br. w lubińskim urzędzie pracy odbyło się szkolenie „Szukam pracy" w oparciu o program wydany i rekomendowany przez...

Projekt "Portugalski wzorzec piłkarski"

W dniu 31 maja ruszył  nabór zgłoszeń do 4 tury uczestników projektu  Portugalski wzorzec piłkarski / Portuguese football pattern  . Nabór ogłoszony dnia 31 maja 2017 roku...

Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pracy na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zawiadamia, iż wyczerpał limit przyznanych środków  z Funduszu Pracy w roku 2017 na: szkolenia wskazane (indywidualne) dla osób bezrobotnych, ...

Rekrutacja do pracy w Straży Pożarnej

Ogłoszenie o naborze do s łużby w PSP Na stanowisko sta żysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy technik w sekcji ds. Organizacyjno - kadrowych) Komendant...

Zwrot podatku za otrzymane stypendium w roku 2016 i 2017

W związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. ze środków Funduszu...

Spotkanie informacyjne „Środa z funduszami – dla osób po 50 roku życia”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego tematem będą: Dofinansowane szkolenia i kursy dla osób po 50 roku życia oraz dofinansowanie na rozpoczęcie...

Środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuję, iż złożył wniosek o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 rok, na kształcenie ustawiczne pracowników i...

Informacja o pozyskanych środkach w ramach rezerwy ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy w łącznej kwocie 656,2 tys. zł  pochodzące z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na...

Wstrzymanie naboru wniosków na dotacje z PFRON

Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał środki na dotacje dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON, w związku z powyższym wstrzymuje nabór wniosków   ...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

  Źródło finansowania   Środki Funduszu Pracy: wkład własny   Podstawa prawna działania art. 66a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji zatrudnienia i...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób po 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji, pozostających bez pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim(III)"   współfinansowanego ze...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób po 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji, pozostających bez pracy w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę