Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Aktualności

Projekt pn. „Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo na terenie Dolnego Śląska”

Projekt przeznaczony jest dla 50 osób z terenu województwa dolnośląskiego, które ukończyły 30 lat i pozostają bezrobotne lub bierne zawodowo, oraz spełniają przynajmniej jedno z określonych w...

Program "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do udziału w programie  "Aktywny...

Kursy dla osób z wykształceniem co najwyżej średnim

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w ramach realizowanego projektu pn.  „ Nowe Umiejętności zawodowe szansa na poprawę sytuacji mieszkańców LGOM na rynku pracy " zaprasza...

Nabór na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym

Starosta lubiński ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w...

Rekrutacja do pracy w Wielkiej Brytanii

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje w ramach sieci EURES rekrutację do pracy w Wielkiej Brytanii.

Zmiany w systemie rezerwacji kolejki do rejestracji

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że od dnia 13 marca 2017 roku nastąpi zmiana w systemie rezerwacji kolejki do rejestracji.   W związku z tym, zachęcamy wszystkie...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 97 osób bezrobotnych   Zainteresowani mogą składać...

Nowe usługi elektroniczne

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że od 1 marca uruchomił nowe usługi elektroniczne , za pomocą których osoba bezrobotna, poszukująca pracy i pracodawca  może złożyć...

Projekt "Nie poddawaj się i pracuj".

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR Sp. z o.o. zaprasza osoby fizyczne z obszaru woj. dolnośląskiego od 30 r. życia pozostające bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku...

Zatrudnianie cudzoziemców

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że duża część pracodawców oferujących pracę cudzoziemcom zawiera z nimi umowy cywilno-prawne. Nie w każdym...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

  Źródło finansowania   Środki Funduszu Pracy: wkład własny   Podstawa prawna działania art. 66a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji zatrudnienia i...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób po 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji, pozostających bez pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim(III)"   współfinansowanego...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób po 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji, pozostających bez pracy w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę