Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Aktualności

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie realizuje pilotażowy program "Aktywny Samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ...

KGHM wesprze Zespół Szkół MCKK w Lubinie - podpisanie listu intencyjnego

Zespół Szkół MCKK w Lubinie, jako kolejna bezpłatna, publiczna szkoła dla młodzieży, dołączyła do projektu „ Kompetentni w branży górniczo - hutniczej. KGHM – kluczowy partner w...

Informacja o pozyskanych środkach w ramach rezerwy ministra - tereny wiejskie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy w wysokości 335,6 tys. zł  pochodzące z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na...

Program PFRON pn. "Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"

Uprzejmie informujemy że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program pn. „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracii i...

Bezpłatne szkolenie branżowe dla osób bezrobotnych - Stowarzyszenie Grupa Zakupowa "Energy Group"

Stowarzyszenie Grupa Zakupowa „ENERGY GROUP" realizuje projekt pn „Upowszechnienie wiedzy i świadomości o OZE wśród mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich" dofinansowany ze...

Informacja dot. wyczerpania środków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał środki na doposażenie stanowiska pracy dla osób bezrobotnych: powyżej 45 roku życia do 30 roku życia w ramach...

Informacja dot. wyczerpania środków w ramach bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit środków przyznanych na 2018 rok na bony na zasiedlenie, w związku z powyższym wstrzymany zostaje nabór wniosków od...

Projekt: „Utworzenie żłobka Biała Żyrafa w Osieku”

Stowarzyszenie Civis Europae w Lubinie realizuje projekt „Utworzenie żłobka Biała Żyrafa w Osieku" , dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Reactivate - Program Mobilności Zawodowej

Reactivate jest programem mobilności zawodowej dla osób powyżej 35 roku życia na terenie Unii Europejskiej. Usługi  programu  są  korzystne  zarówno dla...

Wyczerpanie środków na staże dla osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał środki na staże dla osób do 30 roku życia w ramach programu POWER oraz ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób po 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji, pozostających bez pracy w powiecie...

W okresie od  01.12.2017 r. do 30.11.2019 r.  firma Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt....

  Źródło finansowania   Środki Funduszu Pracy: wkład własny   Podstawa prawna działania art. 66a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę