Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków ze środków PFRON

Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie stanowiska pracy dla osób...

Rekrutacja do pracy w Wielkiej Brytanii i Portugalii

Poszukiwane są osoby do pracy na terenie Wielkiej Brytanii przy zbiorach szparagów / jako kierownicy oraz Portugalii przy zbiorach malin. Szczegóły ofert  w załącznikach...

Przedłużenie naboru wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż przedłuża nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 21.11.2017 r.   Pracodawcy zainteresowani...

Europejskie Dni Pracodawców - dni otwarte pn. „Urząd bliżej pracodawcy”

Europejskie Dni Pracodawców 2017 będą odbywały się na terenie całego kraju w terminie od 13 do 24 listopada 2017 roku. Zamiar włączenia się w to przedsięwzięcie potwierdziły...

Priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż Rada Rynku Pracy w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliła nowe priorytety wydatkowania środków...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach 13-19 listopada 2017 r. trwa Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i jest to X jubileuszowa edycja. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący...

Wyczerpanie środków na aktywizację osób bezrobotnych w 2017 roku

Informujemy, iż  Urząd Pracy w Lubinie wyczerpał środki na aktywizację osób bezrobotnych w 2017 roku w formie: prac interwencyjnych dofinansowania wynagrodzenia za...

Nowy podział alfabetyczny osób bezrobotnych

Informujemy, iż od dnia 01 grudnia 2017 r. ulega zmianie podział alfabetyczny osób bezrobotnych przyporządkowanych doradcom klienta - pośrednikom pracy.   Pokój ...

Nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż dysponuje wolnymi środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które zgromadzone zostały w wyniku rezygnacji Pracodawcy, na...

Zapotrzebowanie na środki KFS na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018. W związku z koniecznością oszacowania kwoty...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

  Źródło finansowania   Środki Funduszu Pracy: wkład własny   Podstawa prawna działania art. 66a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji zatrudnienia i...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób po 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji, pozostających bez pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim(III)"   współfinansowanego ze...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób po 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji, pozostających bez pracy w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę