Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Ogólnopolski Tydzień Kariery - edycja 2017

Nagłówek

Aktualności

Szkolenia indywidualne - wolne środki

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż posiada jeszcze wolne środki na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych. Warunkiem otrzymania zgody...

Ogólnopolski Tydzień Kariery - edycja 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie w dniach 16-20 października 2017r. przyłącza się do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców...

02.11.2017 r - nieczynny Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie oraz Punkt Obsługi Klienta w Ścinawie

Informujemy, że w dniu 02.11.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie będzie nieczynny . Jest to dzień wolny za Narodowe Święto Niepodległości, które wypada w sobotę. Punkt...

Zaproszenie na spotkanie PIFE - "Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt. pożyczek na rozwój oraz grantów na usługi doradcze"

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt. pożyczek na rozwój oraz grantów na usługi doradcze ,...

Ostatnie umowy dot. refundacji dla osób młodych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż istnieje jeszcze możliwość zawarcia umów na refundacje dla osób młodych do 30 roku życia wypłacanych na podstawie art. 150f Ustawy o...

Dotacje ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż posiada środki na dotacje dla osób  niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo...

Nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 50.000,00 zł. W wyniku rozdysponowania pierwszej...

Wolne dla stażysty za dzień świąteczny wypadający w sobotę

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych...

Wstrzymanie naboru wniosków na doposażenie stanowiska pracy z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał środki na doposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON, w związku z powyższym...

Uzupełniający nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza uzupełniający nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które nie spełniały...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

  Źródło finansowania   Środki Funduszu Pracy: wkład własny   Podstawa prawna działania art. 66a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji zatrudnienia i...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób po 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji, pozostających bez pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim(III)"   współfinansowanego ze...

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja osób po 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji, pozostających bez pracy w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

7,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę