Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków na kurs grupowy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że 26.03.2018 r. rozpocznie się nabór wniosków na kurs grupowy pn. „ABC przedsiębiorczości" dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w...

Informacja na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018

W br. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie otrzymał kwotę 281.000 zł.  na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego Funduszu...

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie realizuje pilotażowy program "Aktywny Samorząd" w roku 2018 Moduł II - pomoc w uzyskaniu wyszktałcenia na poziomie wyższym -...

Wyczerpanie środków na aktywizację osób bezrobotnych

Informujemy, iż  Urząd Pracy w Lubinie wyczerpał środki na aktywizację osób bezrobotnych w 2018 roku w formie: prac interwencyjnych dofinansowania wynagrodzenia za...

Operator Urządzeń Produkcyjnych w firmie Sitech - oferta pracy

Oferta dotyczy zatrudnienia od zaraz na 2-3 miesiące w obszarze produkcyjnym w systemie zmianowym. Główne zadania: montaż elementów w celu wytwarzania komponentów, ...

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego tematem będą: pożyczki inwestycyjne, rozwojowe, hipoteczne, dotacje na szkolenie...

Informacja dot. wyczerpania środków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał środki na staże finansowane ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach algorytmu.   Urząd aktualnie posiada...

Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 44 osób bezrobotnych   Zainteresowani mogą...

Nowy podział alfabetyczny osób bezrobotnych

Informujemy, iż od dnia 19 lutego 2018 r. ulega zmianie podział alfabetyczny osób bezrobotnych przyporządkowanych doradcom klienta - pośrednikom pracy. Prosimy o zapoznanie...

Wyczerpanie środków z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż wyczerpał limit przyznanych środków  z Funduszu Pracy w roku 2018 na: szkolenia wskazane (indywidualne) dla osób...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób po 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji, pozostających bez pracy w powiecie...

W okresie od  01.12.2017 r. do 30.11.2019 r.  firma Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt....

  Źródło finansowania   Środki Funduszu Pracy: wkład własny   Podstawa prawna działania art. 66a ustawy z 20 kwietnia 2014r. o promocji...

Źródło finansowania Środki stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Podstawa prawna działania Zadania wymienione w § 2 ust. 1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę